Katedral

Uppsala domkyrka.Göteborgs domkyrka.

Katedral (från grekiskans cathedra, "lärostol") eller domkyrka (från latinets Domus Dei, "Guds hus") är den kyrka i ett stift där biskopen residerar.

Under framförallt romansk och gotisk tid uppfördes stora katedraler i Västeuropa. Ett utmärkande drag för katedraler är att de ofta har två kyrktorn.

En konkatedral är en katedral som med en annan katedral delar funktionen att vara biskopssäte. Ett exempel är Sankt Johannes konkatedral i La Valletta, Malta som delar funktionen med Sankt Paulus katedral i Mdina i Ärkestiftet Malta.

Domkyrkor i Sverige

Fasaden till Uppsala domkyrka

Svenska kyrkans domkyrkor

En domkyrka är ett självständigt och självägande rättssubjekt och har inte sorterat under någon församling; efter reformationen har domkyrkoförsamlingen firat sina gudstjänster där. Domkyrkan har haft ett eget förvaltningsorgan (domkyrkostyrelse, domkyrkonämnd, domkyrkoråd) fristående från församlingens kyrkoråd och haft en särskild befattningshavare, domkyrkosysslomannen, som haft ansvaret för dess ekonomi, skötsel och vård. De under 1900-talet tillkomna stiften i Sverige, Luleå (1904) och Stockholm (1942), har ej haft sina stiftshelgedomar i formell mening reglerade som domkyrkor, även om de har sådan benämning.

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas domprost (utom i Kalmar och Mariestad där det tidigare stiftet respektive superintendenturen avskaffats).

Övriga domkyrkor

Domkyrkor i Finland

Evangelisk-lutherska domkyrkor

Finska ortodoxa domkyrkor

Domkyrkor utanför Sverige och Finland

Kristus Frälsarens katedral i Moskva, Ryssland.

Östortodoxa domkyrkor

Orientaliskt ortodoxa domkyrkor

Notre-dame de Paris, Frankrike.

Romersk-katolska domkyrkor

Östkatolska domkyrkor

Evangelisk-lutherska domkyrkor

Anglikanska domkyrkor

Exempel på katedraler

Källor

Litteratur

Externa länkar