Koinonia

Koinonía är ett grekiskt ord som betyder ”gemenskap”. I Nya testamentet förekommer ordet ofta i betydelsen gudstjänstgemenskap.

I Sverige används ordet för församlingar inom Missionsprovinsen.

Se även