Systematisk teologi

Systematisk teologi är en del av teologin som omfattar det systematiska studiet av de kristna troslärorna. Detta inkluderar studiet av kristen teologisk utveckling och traditionens samtida betydelse.

Ämnet systematisk teologi förekommer internationellt under detta namn både vid konfessionella och icke-konfessionella teologiska utbildningar. Ämnet kan ha lite olika avgränsning vid olika lärosäten, men vanligen ingår dogmatik (trons innehåll) och teologisk etik samt religionsfilosofi. Även praktisk teologi kan ingå, och i romersk-katolska utbildningar brukar fundamentalteologi skiljas ut från dogmatiken.

Systematisk teologi vid svenska lärosäten

Benämningen systematisk teologi som examensämne finns i Sverige vid Lunds universitet, Teologiska högskolan Stockholm , Newmaninstitutet och Umeå Universitet. Vid Uppsala universitet heter ämnet sedan 1 januari 2006 systematisk teologi med livsåskådningsforskning (tidigare tros- och livsåskådningsvetenskap). På övriga svenska universitet och högskolor har den systematiska teologin vanligen uppgått i ämnet tros- och livsåskådningsvetenskap.

Referenser

  1. ^ Systematisk teologi, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, version 2013-03-12
  2. ^ Teologiska högskolan Stockholm: Systematisk teologi Arkiverad 4 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine., läst 2014-05-04
  3. ^ Fagbeskrivelse i Systematisk Teologi Arkiverad 4 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine., Köpenhamns universitet, läst 2014-05-04
  4. ^ Newmaninstitutets webbplats: Ämnesområden
  5. ^ Newmaninstiutets webbplats: Examinatorer
  6. ^ ”Teologprogrammet - kandidatutbildning”. www.umu.se. https://www.umu.se/utbildning/program/teologprogrammet---kandidatutbildning/. Läst 21 november 2016. 

Vidare läsning