Ex cathedra

Ex cathedra (lat. ung. ’från lärostolen’, det vill säga i kraft av sitt fulla ämbete). Betecknar den vid Första Vatikankonciliet fastställda romersk-katolska läran enligt vilken påven i kraft av den helige Andes särskilda bistånd är ofelbar, när han i tros- och moralfrågor uttalar sig med sitt apostoliska ämbetes hela tyngd.

Sedan fastställandet har sittande påve vid minst två tillfällen personligen fastställt en kyrkolära:

Ex cathedra kan ses som den praktiska tillämpningen av ofelbarhetsdogmen. Denna troslära har varit i bruk sedan medeltiden men förtydligades och gavs sin explicita omfattning av Första Vatikankonciliet

Se även

Referenser

  1. ^ ”ex cathedra”. www.ne.se. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ex-cathedra. Läst 21 april 2023.