Skegrie dolmenInternet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Skegrie dolmen. Århundraden av mänsklig kunskap om Skegrie dolmen har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Skegrie dolmen och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Skegrie dolmen. Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Skegrie dolmen! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Skegrie dolmen, vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

Den Dolmen av Skegrie ( svenska Skegriedösen ) är en dolmen i en ofruktbar bädd från Neolithic åldern . Det ligger i Skegrie nära Trelleborg i Skåne i Sverige , nära E6 . Växten av tratt bägaren kultur (TBK) har sitt ursprung mellan 3500 och 2800 f Kr. Neolitiska monument är ett uttryck för kulturen och ideologin i neolitiska samhällen. Deras ursprung och funktion anses vara kännetecknen för social utveckling.

Den rektangulära dolmen ( svenska Dös ) består av två stödstenar på var och en av långsidorna och två mindre på de smala sidorna. Takstenen är ett stort konvext block. Skegried-öglornas låga höjd indikerar en tidig utveckling. Den megalitiska sängen består fortfarande av 17 breda trottoarkanter.

Innan motorvägen E6 utvidgades upptäcktes Döseryggs gravplats och grävdes i omedelbar närhet .

Se även

litteratur

  • Karsten Kjer Michaelsen: Politics bog om Danmarks oldtid. Politiken, Köpenhamn 2002, ISBN 87-567-6458-8 , s. 253 ( Politikens håndbøger ) s. 252
  • M. Andersson, B. Wallebom: Dösserygg och Skegrie. Megalitiska centra i sydvästra Skåne, södra Sverige . I: D. Fontijn, AJ Louwen, S. van der Vaart, K. Wentink (red.): Beyond Barrows: Aktuell forskning om struktureringen och uppfattningen av det förhistoriska landskapet genom monument. Att lida

Individuella bevis

  1. Johannes Müller : Neolitiska monument och neolitiska samhällen. I: Hans-Jürgen Beier (red.); Arbetsgrupp neolitisk: Varia neolithica. Del VI: Neolitiska monument och neolitiska samhällen: Bidrag från mötet i den neolitiska arbetsgruppen under den nordvästra tyska föreningens antika forsknings årliga konferens i Schleswig, 9-10 oktober 2007 (= bidrag till förhistorien och tidig historia i Central Europa. Volym 56). Beier & Beran, Langenweissbach 2009, ISBN 978-3-941171-28-2 , s.15.

Opiniones de nuestros usuarios

Johan Linder

Det här inlägget om Skegrie dolmen har hjälpt mig att slutföra mitt arbete för morgondagen i sista stund. Jag kunde redan se mig själv dra Wikipedia igen, något som läraren har förbjudit oss. Tack för att du räddade mig.

Helene Lövgren

Språket ser gammalt ut, men informationen är tillförlitlig och i allmänhet ger allt som skrivs om Skegrie dolmen mycket självförtroende.

Annelie Berglund

Inlägget om Skegrie dolmen har varit mycket användbart för mig.