Mittag-Leffler InstituteInternet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Mittag-Leffler Institute. Århundraden av mänsklig kunskap om Mittag-Leffler Institute har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Mittag-Leffler Institute och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Mittag-Leffler Institute. Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Mittag-Leffler Institute! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Mittag-Leffler Institute, vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

Den Mittag-Leffler Institute of den Kungliga Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm är ett forskningsinstitut för matematik. Det grundades 1916 av Gösta Mittag-Leffler , som (tillsammans med sin fru Signe) gjorde sin villa (från åren 1890 till 1906 med park och ytterligare byggnader) och hans matematiska forskningsbibliotek tillgängligt. Sedan 1919 har det varit anslutet till Svenska akademin, men i stort sett oberoende i dess ledning.

Mittag-Leffler spelade en viktig roll i det internationella matematikarsamhället i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, bland annat som grundare av Acta Mathematica (1882) och på grund av hans goda förbindelser med både franska och tyska matematiker.

Mittag-Leffler var en rik affärsman och kunde ursprungligen tillhandahålla tillräckliga medel, men efter en nedgång på aktiemarknaden 1922 minskade medlen och med Mittag-Lefflers död 1927 var han och institutet i konkurs. Inledningsvis leddes institutet sedan av Torsten Carleman , som bodde i villan och var professor vid universitetet. Vid den tiden bestod institutet i huvudsak bara av biblioteket. Även efter Carlemans död 1949 förändrades inte mycket förrän det återupplivades av Lennart Carleson 1969. Institutet utvidgades med ekonomiskt stöd från Wallenberg Foundation och försäkringsbolag. Carleson var regissör fram till 1984.

Regissören fram till 2010 var Anders Björner , professor i matematik (och specialist i kombinatorik) vid Kungliga tekniska universitetet (KTH) i Stockholm. Ari Laptev har varit regissör sedan 2011 .

Varje år eller under en termin ägnar sig institutet åt en matematisk specialitet och bjuder in ledande forskare tillsammans med de från Skandinavien. De ser sig själva som ett forskningsinstitut för hela de skandinaviska länderna och stöds också av Danmark och Norge.

Förutom Acta Mathematica publicerar institutet tidskriften Arkiv för Matematik (grundat 1903).

Institutet har sitt säte i Djursholm (Auravägen 17), en förort 10 km nordost om centrala Stockholm.

litteratur

webb-länkar

Opiniones de nuestros usuarios

Niclas Fredriksson

Inlägget om Mittag-Leffler Institute har varit mycket användbart för mig.

Emil Berglund

Ibland när man letar efter information på internet om något så hittar man för långa artiklar som envisas med att prata om saker som inte intresserar en. Jag gillade den här artikeln om Mittag-Leffler Institute eftersom den går rakt på sak och talar om precis vad jag vill, utan att gå vilse i information värdelös.

Helene Alm

Informationen som ges om Mittag-Leffler Institute är sann och mycket användbar. Bra.

Hanna Henriksson

Det är alltid bra att lära sig. Tack för artikeln om Mittag-Leffler Institute.