Dominans (psykologi)Internet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Dominans (psykologi). Århundraden av mänsklig kunskap om Dominans (psykologi) har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Dominans (psykologi) och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Dominans (psykologi). Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Dominans (psykologi)! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Dominans (psykologi), vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

Inom biologi och antropologi förstås dominans innebära att en individ eller en grupp individer har en högre social status än en annan individ eller grupp , som den senare reagerar underdanigt på. Motsatsen till dominans är underkastelse eller underkastelse / underkastelse.

biologi

Dominans hierarkier kan hittas i många djur, inklusive primater, och även i människor . Individ A begränsar rättigheter och friheter för individ B och medger dessa rättigheter och friheter för sig själv, vilket accepteras av B. Dominans är alltid relationsspecifikt och beror på tid och situation.

psykologi

Inom psykologi talar man om dominansbeteende när en individ vill dominera eller kontrollera beteendet hos en eller flera andra individer.

Hur dominansbeteende socialt bedöms - till exempel om det förväntas eller sanktioneras - skiljer sig åt beroende på kultur och kön (jämför: Avsnittet Rollbeteende och rollförväntningar i artikeln Könsroll ).

BDSM

Inom området BDSM innebär dominans att någon kan få kontroll över andra människor eller en situation genom att använda vissa fysiska eller psykologiska metoder, eller faktiskt gör det, i den mån den andra frivilligt ger upp kontrollen i den mån. I detta sammanhang är motparten till den dominerande delen den undergivna delen.

Se även

Opiniones de nuestros usuarios

Brita Frisk

Tack. Artikeln om Dominans (psykologi) hjälpte mig.

Mattias Henriksson

Jag gillar sidan, och artikeln om Dominans (psykologi) är den jag letade efter.

Ellen Lindén

Den här artikeln om Dominans (psykologi) har fångat min uppmärksamhet, jag tycker att det är konstigt hur väl mätta orden är, det är liksom...elegant.

Arne Aronsson

I det här inlägget om Dominans (psykologi) har jag lärt mig saker jag inte visste, så jag kan gå och lägga mig nu.