Domesticus (Romerska riket)Internet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Domesticus (Romerska riket). Århundraden av mänsklig kunskap om Domesticus (Romerska riket) har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Domesticus (Romerska riket) och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Domesticus (Romerska riket). Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Domesticus (Romerska riket)! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Domesticus (Romerska riket), vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

En domesticus (eller beskyddare ) var en medlem av den protectores domestici , en elitstyrka av sena romerska armén , som tjänade som i kejsarens livvakt och som stabsofficerare. Dess namn indikerar att denna enhet ansågs vara en del av det kejserliga hushållet. Efter några år i tjänst belönades en domesticus av kejsaren och placerades i spetsen för ett romerskt regemente. Titeln domesticus behölls länge i det östra romerska riket , prydd med Domestikos ; detta gällde också skydd eller skydd . Han användes i olika funktioner.

Befälhavaren för domestici , den kommer domesticorum , hade den höga rang som vir illustris . Det fanns ursprungligen två av dessa befälhavare, en för kavalleriet ( kommer domesticorum equitum ) och en för infanteriet ( kommer domesticorum peditum ).

Medan protectores domestici i Westrom verkar ha förblivit en verklig stridsstyrka fram till slutet, i öster blev de en militärt värdelös paradenhet i öst under 500-talet, där icke-krigsmän också gick med på grund av den goda lönen såsom Menander Protektor ); kejsarens verkliga livvakter i östra strömmen var excubitorerna från omkring 460 .

Se även

Opiniones de nuestros usuarios

Lisbeth Nordström

Det stämmer. Ger nödvändig information om Domesticus (Romerska riket).

Maria Lundberg

Informationen om Domesticus (Romerska riket) är väldigt intressant och pålitlig, som resten av artiklarna jag har läst hittills, som redan är många, eftersom jag har väntat på mitt Tinder-datum i nästan en timme och det visas inte, så det ger mig det som har hållit mig upp. Jag passar på att lämna några stjärnor för företaget och skita på mitt jävla liv.

Iris Sandberg

Artikeln om Domesticus (Romerska riket) är komplett och väl förklarad. Jag skulle inte lägga till eller ta bort ett kommatecken.