DomatiumInternet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Domatium. Århundraden av mänsklig kunskap om Domatium har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Domatium och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Domatium. Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Domatium! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Domatium, vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

I botanik kallas växtdelar domatias (från latin domus "hus") , som är tänkt att ge djurutrymme, mestadels insekter.

Ibland är namnet på en grupp djur prefixerat som en mer exakt definition. Acarodomatia är ofta hårbotten på bladens undersida och är hem för kvalster . Myrmekodomatien är ofta hålrum som är bebodda av myror .

Se även

Individuella bevis

  1. a b Brigitte Fiala: Partnerskap mellan växter och myror. Biologi i vår tid 21, nummer 5, 1991: s. 241247 fulltext som PDF
  2. ^ AP Norton, G English-Loeb, D Gadoury, RC Seem: Mycophagous kvalster och bladpatogener: Leaf domatia förmedlar tritrofiska interaktioner i druvor. Ekologi 2000, vol. 81, nr2, s.490-499 ISSN 0012-9658 (PDF; 1,8 MB)  

Opiniones de nuestros usuarios

Astrid Malm

Jag blev glad över att hitta den här artikeln om Domatium.

Lennart Nordlund

Det här inlägget om Domatium har hjälpt mig att slutföra mitt arbete för morgondagen i sista stund. Jag kunde redan se mig själv dra Wikipedia igen, något som läraren har förbjudit oss. Tack för att du räddade mig.

Jessica Eriksson

Trevlig artikel från Domatium.