DomänöverföringInternet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Domänöverföring. Århundraden av mänsklig kunskap om Domänöverföring har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Domänöverföring och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Domänöverföring. Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Domänöverföring! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Domänöverföring, vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

En domänöverföring är flyttningen av en DNS-domän till en ny registrar (se även: Domänregistrering ).

Motivationen för en sådan omplacering är till exempel missnöje med den nuvarande registratorns tjänst eller prissättningspolicy. Som regel konsolideras DNS efter företagsövertaganden eller sammanslagningar genom att överföra alla domäner till en enda registrator. I november 2004 satte ICANN upp regler för domänöverföringar som är bindande för alla registratorer och som är avsedda att förenkla processen och göra den säkrare.

En domänöverföring ändrar inte äganderätten till den berörda domänen . I slutändan ändras bara posten i registerdatabasen, vilket definierar vilken registrator som ansvarar för den här domänen och dess ägare.

procedur

Utgångspunkten är alltid slutkunden, dvs ägaren av en domän. Hans första kontaktpunkt är den framtida registraren, som sedan kommer i kontakt med den nuvarande registraren via det ansvariga registret:

  1. Registranten (slutkund) auktoriserar och legitimerar sig för den framtida registraren.
  2. Registranten begär att domänen ska flyttas från den nuvarande registraren.
  3. Den framtida registraren vidarebefordrar ansökan till registret på högre nivå (vid behov efter ytterligare bekräftelse av domänägaren).
  4. Registret kontaktar den nuvarande registraren och ber honom godkänna eller avvisa det (om det inte finns något svar inom fem dagar anses detta vara samtycke).
  5. Den nuvarande registraren skickar ett e-postmeddelande till kundens administrativa kontaktperson.
  6. Den administrativa kontaktpersonen bekräftar överföringen (om bekräftelsen saknas betraktas detta som ett avslag).
  7. Den nuvarande registraren vidarebefordrar bekräftelsen eller avslaget till registret på högre nivå.
  8. Registret utför överföringen genom att ändra dess databas.

Om överföringen hanteras som en tjänst av en tredje part (t.ex. en värdleverantör) kan den senare fungera som en mellanhand mellan registrant och registrar och hantera individuella eller alla interaktioner med de involverade registratorerna på företagets vägnar. Registranten behöver bara ge honom dokumenten för legitimering och auktorisering.

I praktiken är denna process vanligtvis helt automatiserad. De enda manuella processerna är formuleringen av överföringsansökan (steg 2) och bekräftelsen (steg 6) av slutkunden. Kommunikationen mellan registraren och registratorn på högre nivå sker vanligtvis via Extensible Provisioning Protocol .

I vissa fall finns det ytterligare säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig domänöverföring. I vissa domäner (t.ex. som .com, .net, .org, .info biz, .cn, .US, .LA, .pi, .name) är att tillhandahålla en så kallad auktoriseringskod (engl.: Auktoriseringskod) ) krävs för att initiera en domänöverföring. Denna sekvens på 6 till 16 tecken kan erhållas från nuvarande registrator på begäran. Vissa domäner (t.ex. .com, .net) kan vara i status för registrarlås . Innan några ändringar kan göras måste domänägaren få den nuvarande registraren att ställa in statusen som aktiv .

Fall av konflikter

Överföringsprocessen, som verkar tydlig och enkel i teorin, kan i praktiken förvandlas till en administrativ mardröm. Den främsta orsaken till detta är föråldrad information i domändatabasen. Om till exempel den administrativa kontaktpersonen redan har lämnat domänägarens företag är det inte lätt att samtycka till överföringen (steg 6).

Ett annat potentiellt problem är felaktigt eller otillräckligt placerade namnservrar . Den nuvarande registratorn kan till exempel ha accepterat att, i motsats till Internetreglerna, finns det bara en namnserver för en domän, men den framtida kräver minst två namnservrar och avvisar därför överföringen.

Eftersom en registrator vanligtvis bara tjänar lite på en domän som är registrerad genom honom (ofta bara några cent upp till euro per år), är hans villighet att lösa konfliktfall genom tidskrävande manuell omarbetning affärsmässigt. Detta gäller särskilt för den nuvarande registraren, som förlorar en betalande kund.

Nytt sedan 1 juni 2012

Registratorer hos ICANN -Akkreditierung måste tillhandahålla en nödkontakt för brådskande kommunikation om överföringar. Denna kontakt måste vara en fysisk person eller ett team och får inte bestå av automatiserade system. Svaren måste tas emot inom fyra timmar efter den ursprungliga begäran, även om den slutliga lösningen på händelsen kan ta längre tid.

referenser

Opiniones de nuestros usuarios

Nathalie Sjöström

Jag trodde att jag redan visste allt om Domänöverföring, men i den här artikeln har jag verifierat att vissa detaljer som jag tyckte var bra inte var så bra. Tack för informationen.

Annette Söderlund

Jag tycker att det här inlägget om Domänöverföring är formulerat mycket intressant, det påminner mig om mina skolår. Vilka vackra tider, tack för att du tog mig tillbaka till dem.

Glenn Erlandsson

Det stämmer. Ger nödvändig information om Domänöverföring.

Daniel Nordqvist

Tack för det här inlägget om Domänöverföring, det är precis vad jag behövde.

Niklas Holmgren

Informationen som ges om Domänöverföring är sann och mycket användbar. Bra.