Dolabella båge



Internet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Dolabella båge. Århundraden av mänsklig kunskap om Dolabella båge har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Dolabella båge och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Dolabella båge. Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Dolabella båge! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Dolabella båge, vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

Den Dolabella Arch är en gammal stadsport i Rom , intill kyrkan Santa Maria i Domnica , som leder in i parken Villa Celimontana. Det byggdes under Romerska tid som en stadsport i Servianmuren med namnet Porta Caelimontana .

plats

Porta Caelimontana var på samma kulle, Caelius . Om man tidigare antog att Porta Caelimontana var belägen mellan Porta Esquilina och den andra porten till Servianmuren på Caelius, Porta Querquetulana , har utsikten nu fått acceptans att Porta Caelimontana var sydväst om Porta Querquetulana och Dolabella-bågen kan identifieras. Utanför Servianmuren sprang en gata, antagligen kallad Via Caelimontana , i östlig riktning (dagens väg via S. Stefano Rotondo). Inom stadsmuren ledde Clivus Scauri från Porta Caelimontana mot Palatine Hill , Vicus Camenarum längs stadsmuren till Porta Capena och Vicus Capitis Africae i nordlig riktning till Colosseum .

berättelse

Liksom alla portar till Servianmuren restaurerades Porta Caelimontana under augustintiden. En inskrift på utsidan av vinden visar att detta gjordes av konsulerna från 10 e.Kr., Publius Cornelius Dolabella och Gaius Junius Silanus . Bågen är gjord av travertin från Tivoli . Under neronisk tid förlängdes Aqua Claudia över bågen.

litteratur

webb-länkar

Commons : Arco di Dolabella  - Samling av bilder, videor och ljudfiler

Anmärkningar

  1. ^ Till exempel Samuel Ball Platner, Thomas Ashby: A Topographical Dictionary of Ancient Rome , Oxford University Press, London 1929, s. 405; fortfarande Westermann Great Atlas for World History , Braunschweig 1985, s. 3233.
  2. CIL 6, 1384 : P. Cornelius P. f. Dolabella / C. Junius C. f. Silanus flamen Martial. / cos. / ex sc / faciundum curaverunt idemque probav .

Opiniones de nuestros usuarios

Annelie Nordqvist

Informationen om Dolabella båge är väldigt intressant och pålitlig, som resten av artiklarna jag har läst hittills, som redan är många, eftersom jag har väntat på mitt Tinder-datum i nästan en timme och det visas inte, så det ger mig det som har hållit mig upp. Jag passar på att lämna några stjärnor för företaget och skita på mitt jävla liv.

Kristina Sjögren

Tack. Artikeln om Dolabella båge hjälpte mig.

Carina Lundgren

Äntligen en artikel om Dolabella båge som är lättläst.