Dokument livscykelhanteringInternet är en outtömlig källa till kunskap, även när det gäller Dokument livscykelhantering. Århundraden av mänsklig kunskap om Dokument livscykelhantering har lagts och läggs fortfarande på nätet, och det är just därför som det är så svårt att få tillgång till det, eftersom det finns platser där det kan vara svårt eller till och med omöjligt att navigera. Vårt förslag är att du inte ska skeppsbrutet i ett hav av uppgifter om Dokument livscykelhantering och att du snabbt och effektivt ska kunna nå alla visdomens hamnar.

Med detta mål i åtanke har vi gjort något som går utöver det uppenbara, nämligen att samla in den mest aktuella och bäst förklarade informationen om Dokument livscykelhantering. Vi har också ordnat den på ett sätt som gör den lätt att läsa, med en minimalistisk och trevlig design som garanterar den bästa användarupplevelsen och den kortaste laddningstiden. Vi gör det enkelt för dig så att allt du behöver oroa dig för är att lära dig allt om Dokument livscykelhantering! Så om du tycker att vi har uppnått vårt syfte och du redan vet vad du ville veta om Dokument livscykelhantering, vill vi gärna ha dig tillbaka i sapientiasv.com:s lugna hav när din hunger efter kunskap väcks på nytt.

Dokumentlivscykelhantering (DLM) (ger.: Dokumentlivscykelhantering ) stöder vanligtvis hela livscykeln för dokument från skapande genom användning, lagring, arkivering och utmatning till kassering med hjälp av informationslivscykelhantering - Dokumenthantering - eller företagsinnehållshantering - System .

Förkortningen DLM för Document Lifecycle Management är också namnet på EU-kommissionens DLM Forum Initiative. DLM-forumet är en sammanslagning av de europeiska nationella arkiven och andra arkiv som vill säkerställa att arkiv öppnas för öppen tillgång och långsiktig tillgänglighet . DLM Forum, som finansieras med EU-medel, publicerar studier och koder för bästa praxis och organiserar regelbundet internationella konferenser. DLM Forum har publicerat MoReq- standarden (Model Requirements), som definierar metadata och funktionalitet för registerhanteringslösningar för Europa. DLM Forum Foundation har varit sponsor för DLM Forum sedan maj 2010.

Se även

webb-länkar

Opiniones de nuestros usuarios

Philip Pålsson

Språket ser gammalt ut, men informationen är tillförlitlig och i allmänhet ger allt som skrivs om Dokument livscykelhantering mycket självförtroende.

Daniel Börjesson

Bra upptäckt den här artikeln om Dokument livscykelhantering och hela sidan. Den går direkt till favoriter.

Angelica Samuelsson

I det här inlägget om Dokument livscykelhantering har jag lärt mig saker jag inte visste, så jag kan gå och lägga mig nu.