Träningsprogram för bättre kondition

Att träna regelbundet är viktigt för vår hälsa. Utöver att stärka muskler och öka utsöndringen av endorfiner kan en regelbunden träning även förbättra konditionen. Men vad är egentligen kondition och hur kan man förbättra den med hjälp av ett träningsprogram? Det ska vi ta reda på i den här artikeln.

Vad är kondition?

Kondition är ett mått på vår aeroba förmåga, alltså vår förmåga att ta upp och transportera syre till musklerna under en längre tidsperiod. Ju bättre vår kondition är desto längre kan vi utsätta våra muskler för belastning utan att bli trötta. En god kondition kan också bidra till bättre hälsa i form av minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Hur förbättrar man sin kondition?

Att förbättra sin kondition handlar främst om att öka sitt syreupptag. Det kan man göra genom uthållighetsträning, också kallat kardiovaskulär- eller hjärt-kärlträning. Det är en träningsform där man ökar sin puls under längre tid genom att till exempel gå, cykla, simma eller jogga. Detta tränar upp hjärtat och förbättrar konditionen i sin helhet.

Vad är viktigt att tänka på när man tränar för bättre kondition?

När man tränar för att öka sin kondition är det viktigt att vara konsekvent och träna regelbundet. För att se resultat rekommenderas att man utövar uthållighetsträning tre gånger i veckan. Det är också viktigt att börja i en lägre intensitet och öka på träningsdosen successivt. På så sätt tränar man upp sin kondition på ett säkert sätt och minskar risken för skador.

Träningsprogram för bättre kondition

Ett träningsprogram för att öka sin kondition kan se olika ut beroende på individuella förutsättningar och mål. Här kommer ett förslag på ett enkelt träningsprogram som kan hjälpa till att förbättra din kondition:

Vecka 1-2 (3 pass per vecka)

 • 10 minuter uppvärmning i lägre tempo (gå, cykla, roddmaskin eller liknande)
 • 8 x 30 sekunder hög intensitet, exempelvis cykla/jogga fort
 • 60 sekunders vila mellan varje högintensiv intervall
 • 10 minuter nedvarvning i lägre tempo

Vecka 3-4 (3 pass per vecka)

 • 10 minuter uppvärmning i lägre tempo
 • 10 x 30 sekunder hög intensitet
 • 60 sekunders vila mellan varje högintensiv intervall
 • 10 minuter nedvarvning i lägre tempo

Vecka 5-6 (3 pass per vecka)

 • 10 minuter uppvärmning i lägre tempo
 • 12x 30 sekunder hög intensitet
 • 45 sekunders vila mellan varje högintensiv intervall
 • 10 minuter nedvarvning i lägre tempo

Att tänka på

Ett träningsprogram för att öka sin kondition bör anpassas efter individuella förutsättningar och mål. Om man har skador eller sjukdomar bör man alltid rådgöra med en läkare eller fysioterapeut innan man sätter igång med en ny träningsrutin. För att se resultat krävs det också att man är konsekvent och tränar regelbundet.

Slutsats

Att öka sin kondition är en viktig del av en hälsosam livsstil. Genom uthållighetsträning kan man förbättra sin aeroba förmåga och därmed träna upp hjärtat samt minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Ett träningsprogram för att öka sin kondition bör anpassas efter individuella förutsättningar och mål och bör alltid genomföras i samråd med en läkare eller fysioterapeut.