Skotten John Logie Baird: Pioneer för televisionen

religion och filosofi

Skotten John Logie Baird: Pioneer för televisionen

En tiden när televisionen var bara en dröm, var John Logie Baird en man som hade en vision om att skapa en maskin som kunde sända rörliga bilder. Baird föddes i Helensburgh, Skottland, den 13 augusti 1888 och ägnade sitt liv till att experimentera med ljud och bild. Han anses vara en av de viktigaste pionjärerna bakom uppkomsten av televisionen.

Baird fick sin utbildning vid Larchfield Academy och Glasgow och West of Scotland Technical College där han studerade elektroteknik. Hans tekniska intresse och hans lärarens uppmuntran ledde honom att fortsätta sin forskning på elektricitetens användningsområden. Baird arbetade på många olika projekt innan han började arbeta med tv-teknik.

Baird började experimentera med mekaniska enheter för att visa rörliga bilder. Han använde sig av en gammal skivgrammofon, trädde en sönderrivet filmremsa genom en lins och fotograferade bilden genom ett litet hål som var placerat mellan filmbandet och linsen. Baird upptäckte att om han vred på skivgrammofonen kunde han visa rörliga bilder. Han kallade sin uppfinning för "televisor".

Bairds första försök att visa sin uppfinning på någon offentlig plats ägde rum i januari 1926 på Selfridges store i London. Detta händelse ledde till en ökande popularitet för Bairds uppfinning. Storheten i detta ögonblick går inte att överskatta eftersom det var starten på en utveckling som skulle resultera i miljardindustrin som tv är idag.

Bairds uppfinning var dock inte perfekt. Han hade svårt att få skarpa bilder och färgen var begränsad. Han utvecklade därför sin teknik och använde sig av elektroniska metoder istället för mekaniska. Därmed föddes det som idag är känt som ”rörtelevisorn”. Baird fortsatte att experimentera och lyckades så småningom förbättra tv-bildens kvalitet med hjälp av ett nytt sätt att sända bilder och ljud kallat "composite signal".

Bairds uppfinning var dock inte enkel att sälja. Han hade inte tillräckligt med finansiella resurser för att starta en stor produktion av tv-apparater. Han sökte därför efter sponsorer, men mötte svårigheter. År 1930 lyckades han dock sälja patentet på sitt system till en amerikansk företagsgrupp för 50 000 pund. Detta banade väg för utvecklingen av tv i USA.

Bairds betydelse för tvens utveckling är omätbar och hans uppfinning fortsatte att skapa förändringar i tv-lanskapet under lång tid framåt. Han dog i februari 1946 vid endast 57 års ålder men hans insatser kommer alltid att bli ihågkomna.

Sammanfattningsvis kan det sägas att John Logie Baird var en verklig pionjär som var banbrytande i utvecklingen av tv. Hans vision om att sända rörliga bilder var banbrytande och utgör grunden för dagens moderna tv-teknik. Det är tack vare innovatörer som Baird att vi idag kan ta del av nyheter, musik och underhållning på tv i vårt eget hem. Hans uppfinningar och påhitt kommer alltid att bli ihågkomna och hans insatser kommer alltid att få stor betydelse i tv-historien.