Skillnaden mellan engelska i Storbritannien och USA

Skillnaden mellan engelska i Storbritannien och USA

Engelska är ett världsspråk som talas av miljontals människor över hela världen. Men trots dess spridning finns det betydande skillnader i språkanvändningen mellan olika platser där engelska talas. En av de mest påtagliga skillnaderna är mellan engelskan i Storbritannien och USA. I den här artikeln kommer vi att diskutera dessa skillnader och hur de påverkar kommunikationen mellan människor.

Uttalet

En av de mest uppenbara skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska är uttalet. Ljud som "r" och "t" låter annorlunda i båda varianterna. Till exempel uttalas "water" som "waw-ter" i USA medan det uttalas mer som "wot-ter" i Storbritannien. På samma sätt uttalas "tomato" som "toh-may-toh" i USA och "toe-mah-toe" i Storbritannien. Dessa skillnader kan ibland orsaka förvirring mellan människor som kommer från olika platser.

Stavning

Ett annat område där det finns skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska är stavning. Vissa ord stavas annorlunda i de två varianterna av språket. Till exempel stavas ordet "color" i USA medan det stavas som "colour" i Storbritannien. Vi ser också skillnader i stavning av ord som "theater" och "centre". I Storbritannien stavas dessa ord med "-re" medan de stavas med "-er" i USA.

Uttryck

En annan skillnad mellan brittisk och amerikansk engelska återfinns i uttryck. Vissa uttryck som används i Storbritannien är helt okända i USA och vice versa. Till exempel är ordet "lorry" ett vanligt ord i Storbritannien för att beskriva en lastbil, medan amerikaner använder uttrycket "truck" för att beskriva samma sak. På samma sätt använder amerikaner ordet "apartment" för att beskriva en lägenhet, medan britter använder uttrycket "flat".

Vokabulär

En annan skillnad mellan brittisk och amerikansk engelska är vokabulären. Det finns många ord som används på ett annat sätt i USA än i Storbritannien och vice versa. Till exempel är ordet "biscuit" i Storbritannien ett sött bakverk som vanligtvis serveras med te, medan det i USA betyder en torr kexliknande maträtt som ofta serveras med gravy. På samma sätt används ordet "chips" för att beskriva något annat i USA och Storbritannien. I USA är chips oftast potatischips, medan chips i Storbritannien är vad amerikaner skulle kalla pommes frites.

Grammatik

Även om grammatiken i brittisk och amerikansk engelska är ganska lika finns det några skillnader som är värda att nämna. Till exempel använder britter ofta ordet "have got" för att beskriva ägande, medan amerikaner brukar använda "have". I Storbritannien är det vanligt att säga "I have got a car" medan amerikaner säger "I have a car". Det finns också skillnader i användningen av passivt röst i brittisk och amerikansk engelska. I Storbritannien används passivt röst oftare än i USA.

Kulturella skillnader

Slutligen är det viktigt att notera att de skillnader som finns mellan brittisk och amerikansk engelska inte bara är språkliga. De kulturella skillnaderna mellan länderna påverkar också språkanvändningen. Till exempel kan amerikanska uttryck som "have a good one" eller "howdy" vara ovanliga eller obegripliga i Storbritannien. På samma sätt kan brittisk slang som "bloke" eller "chuffed" vara förvirrande för amerikaner.

Slutsats

Skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska är många och omfattande. Uttalet, stavningen, uttrycken, vokabulären och grammatiken alla skiljer sig från varandra. Det är viktigt för människor som använder engelska som andraspråk att vara medvetna om dessa skillnader så att de kan kommunicera mer effektivt med människor från olika platser. Att förstå kulturella skillnader kan också hjälpa till att undvika missförstånd och felaktiga tolkningar.