Hur växter kommunicerar med varandra

religion och filosofi

Introduktion

Växter har olika sätt att kommunicera med sin omgivning och med varandra. Kommunikationen sker på olika nivåer och växter använder sig av olika strategier för att kommunicera. I denna artikel kommer vi att titta på hur växter kommunicerar med varandra, vilka signaler de använder och vad som händer när de kommunicerar.

Plantor som kommunikationsverktyg

Växter är inte bara passiva varelser som väntar på att solen ska stiga upp eller regnet falla. De är aktiva kommunikatörer på sitt eget sätt. De kommunicerar med varandra och med andra organismer i sin omgivning för att överleva och utvecklas. Växter kommunicerar genom olika signaler som molekyler, ljus, ljud och kemikalier som utsöndras från deras rötter eller blad.

Signalämnen i växters kommunikation

En av de vanligaste signalämnena i växtkommunikationen är hormonerna. Växterna sänder ut hormoner som påverkar deras utveckling, tillväxt och reaktion på olika stimuli. Ett exempel på ett sådant hormon är etylen, som kan utlösa ett svar från andra växter i dess närhet. Det kan också signalera att växten är på rätt väg att mogna eller åldras. Andra signalämnen som är vanliga i växtkommunikationen är jasmonater, salicylsyra och auxiner.

Mykorrhiza och växtkommunikation

En annan mycket viktig form av växtkommunikation är genom mykorrhiza. Mykorrhiza är en symbiotisk relation mellan växter och svampar där svamparna tillhandahåller växterna med viktiga näringsämnen i utbyte mot socker från växternas fotosyntes. Forskning har visat att inte bara fördelas de näringsämnen som tas upp av svampen mellan växter i samma område, utan även information om skadedjur eller utvecklingen i en växts livscykel delas mellan växterna genom mykorrhiza.

Samarbete och konkurrens

Växter visar både samarbetande och konkurrenskraft i sin kommunikation med varandra. Samarbete mellan växter kan ske genom hjälp i att skydda varandra mot skadedjur, medan konkurrenskraft kan leda till att vissa växter förhindrar tillväxt i närheten av andra.

Aeromones och akasior

Aeromones är små fluorfärgade strukturer som finns på de unga bladen av akaciasläktet. De signalerar en varning till andra växter runt omkring, vilket leder till att växterna producerar kemikalier som försvarar dem mot skadedjur.

Mykorrhizae och växtkonkurrens

Växterna konkurrerar om resurser som jord, vatten och solljus. När det inte finns tillräckligt med resurser att dela på kan växter använda sig av kemisk kommunikation och konkurrens genom mykorrhiza. Forskning visar att växter genom mykorrhiza kan skicka ut signaler om dess närvaro till andra växter och på så sätt öka chansen att vinna konkurrensen om resurser.

Avslutning

Sammanfattningsvis kan sägas att växter kommunikerar på olika nivåer och använder sig av olika signaler för att kommunicera. Dessa signaler kan vara kemiska eller fysiska och används för att signalera rädsla, göra anspråk på resurser eller söka förmåner genom samarbete.

  • Växter kommunicerar på olika nivåer genom användning av olika signaler.
  • Mykorrhizal växtkommunikation är en av de mest betydelsefulla kommunikationsformerna.
  • Växter visar både samarbete och konkurrenskraft i sin kommunikation med varandra.

För att bättre förstå hur växtkommunikation fungerar kan du läsa vidare och fortsätta att undersöka hur växtkommunikation kan bidra till hållbara lösningar på vissa ekologiska problem och hur människor kan använda sig av växtkommunikation i sitt arbete med växter.