Buddhismens grundläggande principer

religion och filosofi
Buddhismens grundläggande principer

Introduktion

Buddhismen är en religion som grundades av Siddharta Gautama, också känd som Buddha, på 500-talet f.Kr. i Indien. Buddhismen är en av de största religionerna i världen och har cirka 500 miljoner anhängare.

De fyra nobla sanningarna

En grundläggande princip i buddhismen är de fyra nobla sanningarna. Dessa sanningar beskriver livets lidande och lär oss hur vi kan undkomma detta och uppnå upplysning. De fyra nobla sanningarna är:

 • Livet medför lidande
 • Lidandet orsakas av begär och åtrå
 • Lidandet kan upphöra
 • Vägen för att upphäva lidandet är den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen är en väg till frihet från lidande och uppnåendet av Nirvana, vilket är den definitiva upplysningen. Den åttafaldiga vägen består av att följa åtta principer, som är:

 • Rätt syn
 • Rätt intention
 • Rätt tal
 • Rätt handling
 • Rätt levebröd
 • Rätt ansträngning
 • Rätt medvetenhet
 • Rätt koncentration

Karma

En annan viktig princip inom buddhismen är karma. Karma är en lag som säger att våra handlingar, tankar och ord påverkar vårt öde, både i detta liv och i framtida liv. Positiva handlingar kommer att leda till positiv karma och negativa handlingar kommer att leda till negativ karma.

Reinkarnation

Reinkarnation är en annan viktig princip i buddhismen. Reinkarnation är tron ​​på att vårt liv fortsätter efter döden och att vår själ återföds i en annan kropp. Varje person har levt många liv och kommer att fortsätta återfödas tills hen uppnår Nirvana. I buddhismen är det målet att sluta cirkulationen av reinkarnation och uppnå Nirvana.

Meditation

Meditation är en central del av buddhismen. Det är en teknik som kan användas för att lugna sinnet, öka medvetenheten och uppnå upplysningen. Buddhister använder olika meditationstekniker för att uppnå detta mål, inklusive mindfulness-meditation och andningsmeditation.

Slutsats

Buddhismen är en religion som fokuserar på att undkomma lidandet och att uppnå upplysning. Det finns många grundläggande principer inom buddhismen, inklusive de fyra nobla sanningarna, den åttafaldiga vägen, karma, reinkarnation och meditation. Genom att följa dessa principer hoppas buddhister att uppnå Nirvana och sluta cirkulationen av reinkarnation.