Addition och subtraktion på ett lätt sätt

Addition och subtraktion på ett lätt sätt

Addition och subtraktion är en av de grundläggande matematiska begreppen som barn lär sig i skolan. I detta blogginlägg kommer vi att fokusera på att göra addition och subtraktion så enkelt som möjligt för eleverna. Vi kommer att förklara begreppen grundligt och ge dig praktiska exempel på hur du kan använda denna kunskap i vardagen.

Addition

Addition innebär att lägga till två eller flera tal för att få ett sammanlagt värde. Till exempel, om vi har 2 + 3, så är den totala summan 5. Både två och tre är adderande, och summan är 5.

En adderande faktor kan vara positivt eller negativt. Till exempel, skriv additionen för 3 + (-2) = ?

I detta fall är 3 den positiva faktorn och -2 är den negativa. Vi tar helt enkelt bort två från tre och får svaret 1.

Här är några tips för att hjälpa eleverna att förstå addition bättre:

- Använd konkreta material. Till exempel, använd små stenar eller kulor för att representera talen, och låt eleverna räkna samman dem.
- Ge eleverna problem som kan tillämpas i deras dagliga liv. Till exempel, "om du har 3 äpplen och din vän ger dig 2 till, hur många äpplen har du nu?"
- Använd ordet "plus" när du talar om addition. Det kan hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan orden och begreppen.

Subtraktion

Subtraktion innebär att ta bort en faktor från en annan. Till exempel, om vi har 5 - 2 = ?, så tar vi bort två från fem och får svaret 3. Fem är den subtraherande faktorn, och två är den subtraherande faktorn.

Precis som med addition kan faktorerna i subtraktionen vara positiva eller negativa. Till exempel, skriv subtraktionen för -3 - (-2) = ?

I detta fall är -3 den subtraherande faktorn, och -2 är den subtraherande faktorn. Vi lägger helt enkelt till två på -3 och får -1 som svar.

Här är några tips för att hjälpa eleverna att förstå subtraktion bättre:

- Använd konkreta material. Till exempel, använd små stenar eller kulor för att representera talen, och låt eleverna ta bort dem när de subtraherar.
- Ge eleverna problem som kan tillämpas i deras dagliga liv. Till exempel, "om du har 5 godisar och ger bort 2 till din vän, hur många godisar har du nu?"
- Använd ordet "minus" när du talar om subtraktion. Det kan hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan orden och begreppen.

Komma ihåg och öva

När det gäller matematik är det viktigt att öva regelbundet för att bli skicklig. Här är några tips för att hjälpa ditt barn att bli bättre på addition och subtraktion:

- Öva i korta sessioner. Öva regelbundet under korta sessioner istället för att länge och när ett barn är trött.
- Använd spel. Det finns många spel som kan hjälpa till att öva addition och subtraktion, till exempel kakor från Addition, eller Subtraction slalom.
- Ge barnen positiv förstärkning. Beröm barnet när de gör rätt, det ger dem motivation att fortsätta öva.

Summering

Addition och subtraktion är grundläggande matematiska begrepp som alla elever behöver kunna. För att göra dem enklare för elever att förstå finns det några saker du kan göra. Använda konkreta material, som kulor och stenar, när du räknar ihop och tar bort, ge eleverna problem som kan relateras till deras vardag och använd rätt termer.

Övning ger färdighet, så använd tipsen vi har gett för att hjälpa ditt barn att bli bättre på addition och subtraktion. Kom ihåg att ge ditt barn positiv förstärkning när de gör rätt, så kommer de att stärkas och bli mer självsäkra i sin matematikundervisning.