Yrkesexamen

Utseende flytta till sidofältet dölj
Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlarDocent
Examina på forskarnivåDoktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivåMasterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivåKandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärareProfessor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformerForskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformerRektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
HederstitlarHedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Yrkesexamen, examensform inom Sverige för högskole- och universitetsutbildningar som leder fram till särskilda yrken och där det finns olika former av legitimations- eller behörighetskrav. Dessa kan avslutas med en yrkesexamen. Förr erhölls yrkesexamen ofta vid fackhögskolor. Examensbeviset brukar i en del fall vara kompletterat med ett s.k. Diploma Supplement utfärdat på engelska, som är ett internationellt intyg för examen. Yrkesexamina instiftas av regeringen och finns i olika kategorier, såsom till exempel läkare, högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, officer, sjökapten, psykolog, jurist, logoped, agronom, lärare, revisor, sjuksköterska, sjukhusfysiker. Yrkesexamina skiljer sig från generella examina såsom högskoleexamen (två år), kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen, där universiteten och studenten har större frihet att välja innehållet.

Yrkesexamen motsvarar internationellt ofta någon av examina högskole- kandidat- eller magisterexamen. I Storbritannien har en del yrken en speciell legitimation eller skyddad titel (Chartered Accountant eller Chartered Engineer) eller examina som liknar Master of Engineering (civilingenjör), Master of Education (lärare), osv.

Det finns för närvarande (okt 2021) 52 st yrkesexamina i Sverige.

Se även

Referenser

  1. ^ ”Utbildningsnivåer och examina”. Studera.nu. https://www.studera.nu/livet-som-student/sa-funkar-hogskolestudier/utbildningsnivaer-och-examina/. Läst 14 oktober 2021.