Växjö

För andra betydelser, se Växjö (olika betydelser).
Växjö
Tätort · Centralort · Residensstad · Stiftsstad
Domkyrkan och Stadshotellet i VäxjöDomkyrkan och Stadshotellet i Växjö
Slogan: Europas Grönaste Stad
Land Sverige Sverige
Landskap Småland
Län Kronobergs län
Kommun Växjö kommun
Distrikt Växjö domkyrkodistrikt,
Växjö Maria distrikt,
Skogslyckans distrikt,
Teleborgs distrikt,
Öjaby distrikt,
Gårdsby distrikt,
Bergunda distrikt
Höjdläge 167 m ö.h.
Koordinater 56°53′21″N 14°48′10″Ö / 56.88917°N 14.80278°Ö / 56.88917; 14.80278
Area
 - tätort 37,23 km² (2020)
 - kommun 1 914,28 km² (2019)
Folkmängd
 - tätort 71 282 (2020)
 - kommun 97 555 (2024)
Befolkningstäthet
 - tätort 1 910 inv./km²
 - kommun 51 inv./km²
Grundad 1342
Tidszon CET (UTC+1)
 - sommartid CEST (UTC+2)
Postort Växjö
Postnummer 35X XX
Riktnummer 0470
Tätortskod T2024
Beb.områdeskod 0780TC110 (1960–)
Geonames 2663536
Ortens läge i Kronobergs länOrtens läge i Kronobergs län Ortens läge i Kronobergs län
Wikimedia Commons: Växjö
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning
Redigera Wikidata

Växjö är en tätort i södra Smålands inland samt centralort i Växjö kommun, residensstad för Kronobergs län och stiftsstad för Växjö stift. Växjö, som fick stadsrättigheter 1342 och blev universitetsstad 1999, och var 2019 Sveriges 19:e största tätort med 70 489 invånare.

Historia

Växjö från Västramark 1802.
Akvarellerad teckning. Torget i Växjö 1837.
Akvarell av okänd konstnär. Historisk karta från 1815 över Växjö. Ungefär mitt i domkyrkan finns det en platta i golvet med ett stort S och tre martyrkors i brons. Detta är markeringen av det ställe där man tror att Sankt Sigfrids grav kan ha legat. Domkyrkans altare av Bertil Wallien. John Börjessons byst av Carl von Linné från 1909 finns i Linnéparken.

Förhistoria

Växjöbygden har haft en bofast befolkning åtminstone sedan den yngre stenåldern (4100–1700 f.Kr.). Flera hällkistor från cirka 4000 år tillbaka i tiden finns bevarade liksom lösfyndsmaterial som är minst lika gammalt.

Att vägar från fem olika riktningar strålade samman vid Växjösjöns norra spets har haft en avgörande betydelse för att Växjö utvecklats på denna plats. Detta faktum återspeglas även i namnet, som bildats av fornsvenskans vaegar och sjö. Växjö var sedan tidiga medeltiden mötesplats för Tiohärads lagsaga och centrum för folklandet Värend.

Bygdens kristnande och Växjö blir biskopssäte

Under 1000-talet gjorde kristendomen sitt intåg och en kyrka i trä uppfördes vid Växjösjöns strand. Senare byggdes en stenkyrka på samma plats. Växjös och Värends kristnande har beskrivits i den medeltida Sigfridslegenden om engelsmannen Sigfrid, som påstås ha varit biskop i York. Han ska i Växjö ha fått en uppenbarelse om att anlägga en kyrka på platsen och till sin hjälp att sprida det kristna budskapet bland Värends hedningar hade han sina systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman.

Under många år gällde Sigfridslegenden som sanning, men senare forskning har visat att rätt många fakta inte stämmer, även om Sigfrid säkert spelade roll för Växjös kristnande och finns begravd i Växjö domkyrka. Legenden var dock ett framgångsrikt hjälpmedel då man pläderade för Växjö som blivande biskopssäte. Och namnen av såväl Sigfrid, som hans systersöner, lever kvar genom både statyer och för att ha gett namn åt skolor, gator, kvarter etc.

Cirka 1170 blev Växjö biskopssäte. Detta hade en avgörande betydelse för stadens utveckling som både religiöst och kulturellt centrum samt som skolstad.

Stadsprivilegier och handelscentrum

År 1342 fick Växjö stadsprivilegier av kung Magnus Eriksson.

Växjö var känt för sina två marknader – Sigfridsmässomarknaden i mitten av februari och Brittmässomarknaden i början av oktober. De omtalas första gången 1473, men i alla fall den första har betydligt äldre anor. Båda pågick i tre-fyra dagar och var frimarknader, vilket innebar att de var öppna för borgare från när och fjärran. Eftersom Växjö var en gränsstad kom många handlare även från de dåvarande danska städerna Ronneby och (numera Kristianstad).

Växjös utsatta läge nära gränsen mot Danmark innebar att staden anfölls och ödelades flera gånger, bland annat 1570 och 1612. Efter freden i Roskilde 1658 kom Växjö att befinna sig långt från riksgränsen. Några månader senare samma år drabbades staden av ännu en brand som innebar ännu en ödeläggelse, den tredje på mindre än 90 år. Detta innebar att Växjö kunde överge sin gamla, vildvuxna stadsplanering och bygga upp staden efter ett modernt, regelbundet rutmönster.

Residens- och skolstaden

Växjö blev residensstad 1634.

Såsom stiftsstad fick Växjö en så kallad domskola redan på 1300-talet. År 1643 fick skolan gymnasieprivilegier och blev därmed Sveriges sjätte gymnasieskola i ordningen. År 1824 blev Esaias Tegnér biskop i Växjö, tillika rektor för Katedralskolan. Även om Tegnér kom att betyda mycket för staden, visar hans korrespondens att han inte trivdes, varken med Växjö eller Växjöborna. Han blev dock kvar som biskop fram till sin död 1846 och är begravd på kyrkogården som bär hans namn, Tegnérkyrkogården.

Järnvägen dras fram

1843 drabbades Växjö åter av en förödande brand, den största i stadens historia. 1100 människor blev hemlösa och förlorade det mesta de ägde, men ingen miste livet och planerna för en återuppbyggnad var snart igång. Den nya stadsplanen 1844 innebar att torget blev mycket större och en tomt avsattes för ett residens åt landshövdingen.

1865 kom järnvägen från Alvesta till Växjö, 1874 utsträckt till Karlskrona och Kalmar. Smalspåriga linjer tillkom i etapper 1895–1922 till Västervik och 1897 till Karlshamn.

Växjö har haft få industrier, men 1868 grundades Wäxjö Tändsticksfabrik, som blev stadens största arbetsplats med som mest drygt 400 anställda 1887. 1922 brann fabriken ner och byggdes inte upp igen.

Växjös ställning som skolstad förstärktes ytterligare då den obligatoriska folkskolan infördes 1842. Året efter startade folkskoleseminariet. Redan 1835 hade småskoleseminariet börjat sin verksamhet. I slutet av 1800-talet fick Växjö också en skola för blinda och en skola för dövstumma.

1900-talet

Under 1900-talets första hälft förstärktes karaktären av Växjö som tjänstemannastad. Inga större industrier fanns kvar efter branden i Wäxjö Tändsticksfabrik 1922, men en utbyggnad skedde av skolor, sjukhus och regementet. Antalet invånare ökade stadigt under 1900-talet, särskilt snabbt under 1960-talet, då befolkning ökade med mellan 900 och 1 800 personer per år.

År 1967 inrättades Universitetsfilialen i Växjö under Lunds universitet, vilken 1977 blev den självständiga Högskolan i Växjö. Denna fick universitetsstatus 1999. År 2010 slogs Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman till Linnéuniversitetet.

Växjö har i takt med den ökade folkmängden expanderat med nya stadsdelar, som Vikaholm i söder.

Militär närvaro

Kronobergs regemente bildades 1623 och hade i slutet av 1600-talet Bäckaslövsfälten som exercisområde. På 1770-talet hade regementet Kronobergshed som övningsplats.

Efter avskaffandet av den indelta armén 1901, togs beslut 1907 om inrättande av infanteriregementet I11 i Växjö. Kasernområdet blev färdigt 1920, och regementet blev med drygt 300 anställda stadens största arbetsplats.

Beslut om avveckling av regementet togs efter Försvarsutredning 1988. År 1992 upphörde grundutbildningen av värnpliktiga och 1997 avvecklades regementet med dess försvarsområdesstab. Sedan 2005 finns staben för Försvarsmaktens utbildningsenhet Kalmar- och Kronobergsgruppen förlagd till Växjö. Det tidigare regementsområdet är omvandlad till företagsstaden I 11.

Administrativa tillhörigheter

Växjö stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun omgiven av Växjö socken/landskommun, där även en del av ortens bebyggelse kom att ligga och Växjö Östregårds municipalsamhälle inrättas 12 december 1919. Socknen/landskommunen med municipalsamhället uppgick 1940 i stadskommunen som sedan 1971 uppgick i Växjö kommun där Växjö sedan dess är centralort.

I kyrkligt hänseende har orten till 1977 hört till Växjö församling, före 1940 bestående av Växjö stadsförsamling och Växjö landsförsamling. Sedan 1977 hör orten till Växjö domkyrkoförsamling och Skogslyckans församling varur utbröts 1995 Teleborgs församling och Växjö Maria församling. Efter ortens expansion ligger även en del i Öjaby församling.

Orten ingick till 1971 i domkretsen för Växjö rådhusrätt. Sedan 1971 ingår Växjö i Växjö domsaga.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Växjö 1960–2020
År Folkmängd Areal (ha)
1960    22 784
1965    29 354
1970    39 019
1975    40 328
1980    42 632
1990    46 735 2 684
1995    49 865 2 766
2000    51 790 2 853
2005    55 600 2 929
2010    60 887 3 028
2015    65 383 3 541
2016    66 275 3 541##
2020    71 282 3 723
Anm.: Sammanvuxen med Bergsnäs 1970 och med Sandsbro 1980.
 ## Arean 31 december 2016, 2017 och 2018 fortsatt samma som avgränsades som tätort 2015.

Stadsbild

Flygfoto över Växjö från cirka 1960.

Växjö ligger omkring 180 meter över havet och är till större delen omgivet av sjöar. Norr om staden ligger den stora Helgasjön, i nordost Toftasjön, i sydväst Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön och centralt Växjösjön samt Trummen.

I södra Växjö, i stadsdelen Teleborg, finns Linnéuniversitetet och dess Växjöcampus. Utmed den centrala Växjösjön ligger Växjös sjukhus, Centrallasarettet Växjö. Strax nordost om lasarettet ligger Växjö domkyrka, en av stadens kända byggnader. Väster om domkyrkan ligger Växjös stadskärna uppbyggt med rutbebyggelse. Fem torg finns i stadskärnan, dessa är Stortorget, Teatertorget, Båtsmanstorget, Vattentorget och Oxtorget. Samtliga av stadens torg utom Vattentorget och Båtsmanstorget fungerar till största del som parkeringsplatser i staden. I området finns även flera affärer, restauranger, caféer, teater, bio, hotell och annan service.

ICON Växjö i Arenastaden som färdigställdes 2018 är med sina 67 meter Växjös högsta byggnad.

Stadsdelar

Växjö stad har 19 stadsdelar. Teleborg är den största stadsdelen med 11 460 invånare (2010).

Under 2020 fortsätter expansionen av Växjös västra del med det helt nya området Bredvik med 450 nya bostäder.

Kommunikationer

Järnväg

Växjö station och kommunhus april 2023.

I centrala Växjö ligger stations- och kommunhuset som invigdes 2021. Järnvägsstationen har fyra plattformsspår och ligger vid Kust till Kust-banan. Skåne och Köpenhamn trafikeras också genom Öresundstågstrafiken. Regionaltågen Krösatågen går till Jönköping, Nässjö och Hässleholm. Växjös gamla järnvägsstation är unik i Sverige, och tillhör en liten skara om ett tiotal i världen, med att ha haft spår med tre olika spårvidder.

Vägar

Växjö ligger där riksvägarna 23, 25, 27, 29, 30 och 37 möts.

Bussar

Länstrafiken Kronoberg administrerar ett bussnät som utgår från resecentrum och täcker hela länet. Nobina och Svenska Buss trafikerar linjer som passerar Växjö.

Flyg

Strax utanför Växjö ligger Växjö-Kronobergs flygplats.

Grand Samarkand utnämndes till Sveriges bästa köpcentrum 2011–2012.

Näringsliv

Växjö ligger i ett skogrikt län och skogen är sedan länge en viktig bas för näringslivet. Bland annat har Södra Skogsägarna sitt huvudkontor i staden. Efterhand har tillkommit företag inom till exempel maskin- och elektroteknik. Företag som grundats i Växjö är bland andra Scandinavian PC Systems (1984), Boss Media (1999) och Fortnox (2001).

En stor del av Växjös energibehov tillgodoses genom fjärrvärme från kraftvärmeverket Sandviksverket.

Köpcentret Grand Samarkand valdes till Sveriges bästa köpcentrum 2011-2012.

Videum Science Park, som samverkar med det närbelägna Linnéuniversitetet, har mer än 100 företag och andra organisationer.

Bankväsende

Kronobergs läns sparbank grundades 1828. Vid en större fusion 1969 blev den Sparbanken Kronoberg som år 1979 uppgick i Sparbanken Kronan, som i sin tur senare blev en del av Swedbank.

Smålands enskilda bank hade ett kontor i Växjö från dess grundande 1837. Den 1 december 1869 öppnade Skånes enskilda bank ett kontor i Växjö. En folkbank kallad Wexiö handtverkares m. fl. förlagskassa etablerades 1868. Den 1 oktober 1881 öppnade Sveriges riksbank ett avdelningskontor i Växjö. Den 1 oktober 1903 öppnade Sydsvenska kreditaktiebolaget ett kontor i Växjö. År 1910 etablerade sig Stockholms Köpmannabank i Växjö. Denna bank övertogs några år senare av Skånska handelsbanken, som i sin tur övertogs av Skandinaviska kreditaktiebolaget som då även övertagit Skånes enskilda bank. Den år 1917 grundade Svenska lantmännens bank hade tidigt kontor i Växjö. Dess efterföljare Jordbrukarbanken och senare PKbanken hade också kontor i Växjö. Svenska Handelsbanken etablerade sig i Växjö först år 1968.

Växjö Art Site är ett konststråk runt Växjösjön som initierades 2008 och som kontinuerligt byggs ut med nya konstverk. Spegelbollen, populärt kallas Discobollen, av det tyska konstnärskollektivet Inges Idee sjösattes 2010.

Kultur och sevärdheter

Karl-Oskardagarna är en årligen återkommande festival i Växjö. Festivalen anordnas normalt första helgen i augusti.

Karolinerhuset – gamla gymnasiet – stod färdigt 1715. Idag är det en del av Domkyrkocentrum.

Utbildning

Växjö kallades tidigare för "stifts- och skolstad" med en skola i direkt anslutning till domkyrkan där pojkar kunde få grundläggande utbildning i läsning och skrivning utanför hemmet och på en något högre nivå. Utöver rena yrkesutbildningar till lärare och sjuksköterskor på de olika seminarierna, Norra, Östra respektive Västra seminariet, så har staden haft riksutbildning för döva flickor på en internatskola på gymnasienivå och "Statens skola för nyblinda vuxna" startade där.

Grundskolor

 • Bäckaslövskolan (F-5) kommunal
 • Centrumskolan (F-6) kommunal
 • Elin Wägnerskolan kommunal
 • Fagrabäckskolan (7-9) kommunal
 • Furutåskolan (F-6) kommunal
 • Gustavslundskolan (F-6) kommunal
 • Hovshagaskolan (F-6) kommunal
 • Högstorp skola (F-6) kommunal
 • International Baccalaureate (på Teleborgs Centrum) (7-9) kommunal
 • Kronoberg skola friskola
 • Lillestadskolan (F-6) kommunal
 • Ljungfälleskolan (F-6) kommunal
 • Norregårdskolan (7-9) kommunal
 • Pilbäckskolan (F-6) kommunal
 • Pär Lagerkvistskolan (F-9) kommunal
 • Ringsbergskolan (F-9) kommunal
 • Sandsbro skola (F-6) kommunal
 • Teleborg Centrum (7-9) kommunal
 • Thoren Framtid friskola
 • Torpaskolan (F-6) kommunal
 • Ulriksbergskolan (F-5) kommunal
 • Växjö Internationella skola friskola
 • Växjö Islamska skola friskola
 • Växjö Montessoriskola friskola
 • Öjaby skola (F-6) kommunal
 • Östra Lugnets skola (F-3) kommunal
 • Östregårdskolan (F-6) kommunal
Nuvarande Katedralskolan invigdes 1958 och är ritad av Åke E. Lindqvist.

Gymnasieskolor

I staden finns följande gymnasieskolor.

Växjöstudenter utanför Linnéuniversitetet.

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Dagstidningar och lokala medier

Sport

Växjö är både nationellt och internationellt känd som idrottsstad. Många idrottsprofiler och lag har genom åren satt staden på kartan med svenska mästerskapstitlar inom bland annat ishockey, fotboll, orientering, friidrott och tennis och internationella framgångar inom bland annat friidrott, orientering, bilsport, Ju-jutsu och tennis. Carolina Klüft — olympia-, världs- och europamästarinna i sjukamp — tävlade för IFK Växjö. I dag finns idrott på såväl elit- som folkrörelsenivå. Flera skolor i Växjö erbjuder utbildningar med idrottsprofil, och Växjö universitet har utbildningsprogram mot Coaching och Sport Management. De bedriver dessutom idrottsrelaterad forskning.

Idrottsföreningar

Idrottsanläggningar

Miljöarbete i Växjö

Europas grönaste stad

År 2007 utnämnde Brittiska BBC i en artikel Växjö till Europas grönaste stad för sitt målmedvetna arbete att sänka sin klimatpåverkan..

År 2017 tilldelades Växjö, tillsammans med belgiska Leuven, priset European Green Leaf Award. Priset delas ut till städer som visar ett bra resultat när det gäller miljö och som engagerar sig för att generera grön tillväxt .

Kända personer med anknytning till Växjö

Se även

Referenser

Noter

 1. ^ Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, SCB, 21 februari 2019, läs online.
 2. ^ Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 1, 2024, SCB, 14 maj 2024, läs online.
 3. ^ Statistiska tätorter 2020, befolkning, landareal, befolkningstäthet per tätort, SCB, 24 november 2021, läs online.
 4. ^ ”Städer”. Tacitus.nu. http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/stader.htm
 5. ^ Befolkning i tätorter 1960-2010, SCB, läs online, läst: 19 oktober 2013.
 6. ^ Kodnyckel för SCB:s statistiska tätorter och småorter - Koppling mellan gammalt och nytt kodsystem, SCB, 11 november 2021, läs online.
 7. ^ www.vaxjo.se Arkiverad 1 september 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ ”Folkmängd i Sverige kommuner 1 januari 2016”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/25836/. Läst 22 februari 2016. 
 9. ^ Larsson, Lars-Olof. Växjö genom 1000 år (Första upplagan, 1992). Nordstedts. ISBN 91-1-913952-7. Läst 10 november 2017 
 10. ^ ”Sigfridslegenden”. https://www.svenskakyrkan.se/vaxjo/sigfridslegenden. Läst 10 november 2017. 
 11. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 12. ^ ”Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna)”. Skatteverket. 1989. http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingigaridag/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html. Läst 17 december 2013. 
 13. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Växjö tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 14. ^ ”Statistiska centralbyrån - Folkmängd i tätorter 1960-2005”. Arkiverad från originalet den 23 juni 2011. https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf. Läst 13 december 2010. 
 15. ^ Kartbild över centrala Växjö, Google Maps
 16. ^ ”Telestad och Nylanda blir nya stadsdelar i Växjö”. www.vaxjo.se. Arkiverad från originalet den 13 april 2023. https://web.archive.org/web/20230413084028/https://www.vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/nyheter---trafik-och-stadsplanering/arkiv/2022-10-13-telestad-och-nylanda-blir-nya-stadsdelar-i-vaxjo.html. Läst 13 april 2023. 
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927192902/http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=1599. Läst 8 april 2007.  Växjö kommun, Folkmängd i Växjös stadsdelar
 18. ^ ”Bredvik”. www.vaxjo.se. https://www.vaxjo.se/bredvik. Läst 19 oktober 2020. 
 19. ^ ”Öppet hus i nya kommunhuset den 30 oktober och 13 november”. www.vaxjo.se. https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/nyheter---politik-och-demokrati/arkiv/2021-10-13-oppet-hus-i-nya-kommunhuset-den-30-oktober-och-13-november.html. Läst 18 mars 2023. 
 20. ^ ”Spårvidder och dess historia. Spårvidder i olika länder”. www.historiskt.nu. http://www.historiskt.nu/diverse/sparvidd/spv_historia.html. Läst 13 februari 2018. 
 21. ^ Godkända/certifierade instrumentflygplatser, Transportstyrelsen
 22. ^ Grandsamarkand.se http://grandsamarkand.se/nyhet/arets-basta-svenska-kopcentrum/ Arkiverad 19 september 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 23. ^ Videum Science Park http://www.videum.se/sciencepark Arkiverad 29 augusti 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 24. ^ Skånes Enskilda Bank, Lunds Weckoblad, 23 november 1869
 25. ^ 1866-1870 Kronobergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 3. Åren 1866-1870. Kronobergs län, s. 10
 26. ^ 1893 - BISOS. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1893
 27. ^ 1881-1885 Kronobergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 6. Åren 1881-1885. Kronobergs län, s. 16
 28. ^ 1901-1905 Kronobergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Kronobergs län, s. 31
 29. ^ Filial af Stockholms köpmannabank i Växjö, Svenska Dagbladet, 3 februari 1910
 30. ^ Aktiebolaget Svenska lantmännens bank i Sveriges statskalender 1921
 31. ^ AB Jordbrukarbankens kontor den 30/11 1949 Arkiverad 11 april 2021 hämtat från the Wayback Machine., Utredning angående överflyttning av viss del av Riksbankens rörelse till en statlig affärsbank m.m., SOU 1950:6, s. 49-50
 32. ^ ”Officiell webbplats”. Arkiverad från originalet den 29 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120529035337/http://www.karloskardagarna.se/. Läst 7 november 2010. 
 33. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525092959/http://www.skolweb.vaxjo.se/. Läst 28 mars 2007.  Växjö skolwebb
 34. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 januari 2007. https://web.archive.org/web/20070110150825/http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=368. Läst 31 mars 2007.  Växjö kommun Barn & Utbildning
 35. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 juni 2007. https://archive.is/20070614121644/http://druvek.vxu.se/utb/program.lasso?ID=PR1027. Läst 8 juni 2007.  Polisutbildning vid VXU
 36. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927021540/http://www.vxu.se/iped/utb/program/coaching.xml. Läst 8 april 2007.  Växjö universitet, Programmet för Coaching och Sport Management
 37. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927020335/http://www.vxu.se/iped/forskn/projekt/idrottsforskning.xml. Läst 8 april 2007.  Växjo universitet, Strategisk satsning på idrottsrelaterad forskning
 38. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 december 2008. https://web.archive.org/web/20081221031424/http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=31055. Läst 18 januari 2009. 
 39. ^ ”Leuven och Växjö är Europas grönaste städer!”. Arkiverad från originalet den 10 juni 2017. https://web.archive.org/web/20170610082444/http://vaxjo.se/-/Invanare/Hallbarhet--miljo/nyhetermiljoklimat/Leuven-och-Vaxjo-ar-Europas-gronaste-stader/. Läst 2 juni 2017. 

Vidare läsning

Externa länkar