Sveriges universitets- och högskoleförbund

Utseende flytta till sidofältet dölj

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, är en medlemsorganisation för universitet och högskolor som har rätt att utfärda examen enligt högskolelagstiftningen. Organisationen verkar för ökat självstyre och mindre detaljstyrning av högskolorna, ökade resurser till högskolesektorn, genomförandet av Bolognaprocessen, erfarenhetsutbyte, mm.

Generalsekreterare är från 2017 Marita Hilliges. Företrädare var Anders Söderholm.

Medlemmar

Följande universitet och högskolor är medlemmar av SUHF:

Referenser

  1. ^ ”Högskolan Dalarnas rektor blir ny generalsekreterare - Högskolan Dalarna”. Högskolan Dalarna. http://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/hogskolan-dalarnas-rektor-blir-ny-generalsekreterare/. Läst 8 augusti 2018. 

Externa länkar