Kvadratkilometer

Utseende flytta till sidofältet dölj 1 km²

Kvadratkilometer eller km² är en areaenhet, och det grundmått som används inom geografi på internationell nivå, till exempel för att ange länders yta. Sveriges areal är 449 964 km² och Östersjöns ungefär 390 000 km².

1 km² är detsamma som:

Eftersom en kvadratkilometer är relativt stor används inom till exempel jord- och skogsbruk snarare hektar som grundmått.