Konciliet i Kartago

Konciliet i Kartago år 397 var, tillsammans med det tidigare Konciliet i Hippo år 393, det kyrkomötenBibelns kanon fastställdes.

Böckerna som den 28 augusti 397 i Karthago fastställdes ingå i Bibeln var:

Gamla Testamentet

1-2 Samuel 1-2 Kung 1 Krön 2 Krön Ordspråksboken Predikaren Höga Visan Vishetens bok Jesus Syraks vishet Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki Esra Nehemja 1 Mackabéerboken 2 Mackabéerboken

Nya Testamentet

Matteus Markus Lukas Johannes Romarbrevet 2 brev till Korintierna Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första och andra Thessalonikerbrevet 2 brev till Timoteos Titusbrevet Filemonbrevet

Externa länkar