Jerusalems förstöring

Jerusalems förstörelse kan syfta på två händelser i Jerusalems historia:

Händelserna är också ursprunget till det svenska idiomet Jerusalems förstörelse som använts i betydelsen total ödeläggelse i allmänhet.