Högskoleförordningen

Utseende flytta till sidofältet dölj

Högskoleförordningen är en av Sveriges regering beslutad förordning. Den är underordnad högskolelagen från 1977 som är stiftad av Sveriges riksdag. Till högskoleförordningen hör fyra bilagor. Bilaga 1 är en förteckning över de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämningar. Bilaga 2 innehåller examensordningen som anger vilka examina som får avläggas och vilka krav studenterna ska uppfylla för respektive examen. Bilaga 3 behandlar platsfördelning på grundval av betyg och meritvärdering av betyg. Bilaga 4 innehåller vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen.

Källor

  1. ^ ”Högskoleförordning (1993:100)”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/. Läst 5 juni 2023. 
  2. ^ ”Högskoleförordningen”. UHR.se. https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/. Läst 5 juni 2023. 

Externa länkar