Grundnivå

Utseende flytta till sidofältet dölj
Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlarDocent
Examina på forskarnivåDoktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivåMasterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivåKandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärareProfessor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformerForskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformerRektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
HederstitlarHedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Grundnivå är en grundläggande nivå av högskole- eller universitetsutbildning, före avancerad och forskarnivå. Högskole- och universitetsutbildningar som kräver högst tre års heltidsstudier efter gymnasiet sker på grundnivå, enligt den svenska högskolereformen 2007. Grundnivån är första cykeln i Bolognaprocessen, och motsvarar i det sammanhanget bachelor's degree.

Högskolestudier på grundnivå kan i Sverige ge följande generella examina: högskoleexamen eller konstnärlig högskoleexamen efter två års studier, alternativt kandidatexamen eller konstnärlig kandidatexamen efter tre års studier. Dessutom kan det ge ett flertal yrkesexamina.

Se även

Referenser

  1. ^ ”högskola - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/h%C3%B6gskola. Läst 10 januari 2023.