Första Korinthierbrevet

Första Korinthierbrevet är en skrift som ingår i Nya Testamentet. Det är skrivet 5657 i Efesos av Paulus.

Första Korinthierbrevet är det äldsta brevet från Paulus till församlingen i Korinth som finns bevarat. Under sin andra missionsresa, 48–52 e.Kr., predikar Paulus i Korinth under ett och ett halvt år (Apg. 18:11). Det är under sin tredje missionsresa, 52–57 e.Kr., som Paulus brevväxlar med församlingen, Paulus använder under denna resa Efesos som bas. Man har anledning att tro att det fanns upp till fem brev, men det är endast två som har bevarats och dessa tillhör den kristna bibelkanon.

Första Korinthierbrevet ger en inblick i vilka problem som den unga församlingen har och en del lösningar som Paulus ger dem. Första Korinthierbrevet innehåller en av de mest kända bibelpassagerna, nämligen Kärlekens lov (1 Kor. 13). Kärlekens lov läses ofta under bröllop.

Man kan strukturera brevet utifrån de problemen som Paulus tar upp: • Kap. 1–4 Splittringen i församlingen. • Kap. 5–6 Omoraliskt beteende. • Kap. 7 Äktenskapssynen. • Kap. 8–10 Ansvar och frihet i församlingen. • Kap. 11 Gudstjänstens ordning. • Kap. 12–14 Nådegåvornas användning. • Kap. 15 Synen på uppståndelsen. • Kap. 16 Personliga hälsningar och insamling till församlingen i Jerusalem.

Välkända citat

Se även

Referenser och noter

  1. ^ Bibel 2000 1 Kor 6. I Svenska folkbibeln 98 lyder avsnittet "Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant". I 1917 års bibelöversättning var lydelsen "Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd"
  2. ^ Kyrkostyrelsens överväganden och förslag , avsnittet "Tolkning av enskilda bibelord om homosexuell samlevnad". Kyrkomötet 2005.
  3. ^ ”Homosexualitet och kristen tro”. Pingstkyrkan. 2005. sid. 26. Arkiverad från originalet den 13 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180613184023/https://www.pingst.se/content/uploads/2015/05/homo_1118567687.pdfISBN 91-7195-801-0.

Externa länkar