European University Association

Utseende flytta till sidofältet dölj

European University Association (EUA) är ett samarbetsorgan för högskolor och universitet inom Europa. EUA har 850 medlemmar i 47 europeiska länder. Organisationen syftar till att harmonisera systemen för högre utbildning och forskning i Europa, bland annat genom Bolognaprocessen. Organisationen bildades år 2001 genom ett samgående mellan Association of European Universities och Confederation of European Union Rectors' Conference, vilket hände i Salamanca i Spanien.

Svenska medlemmar i EUA

Se även

Externa länkar