Director musices

Utseende flytta till sidofältet dölj
Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlarDocent
Examina på forskarnivåDoktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivåMasterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivåKandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärareProfessor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformerForskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformerRektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
HederstitlarHedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Director musices är en tjänstetitel för kapellmästare vid musikaliska ensembler vid universitet och högskolor.

Uttrycket kommer av latinets director av dirigere = (verb) 'styra' och genitiv av grekiskans mousike (se musik). I plural blir det Directores musices. Titeln användes förr även för musiklärare, speciellt vid högre läroanstalter och inom militär-/regementsmusiken. I Finland kan kyrkan och staten tilldela förtjänta musiker titeln director musices eller director cantus som en hedersbetygelse.

Directores musices vid svenska universitet och högskolor

Befattningen finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Linköping och Umeå samt vid KTH i Stockholm. Vid Örebro universitet används titeln för den person som ansvarar för musiken vid universitetets ceremonier. Vid Växjö universitet fanns en befattningshavare 2000–2006 och vid dess efterföljare Linnéuniversitetet finns befattningen åter sedan 2010. Samma år infördes titulaturen även vid Malmö högskola.

Uppsala universitet

 1. 1620-tal Jonas Columbus
 2. ?–1638 Johannes Laurentij
 3. 1638–1644 Olaus Johannis Becchius
 4. 1644–1662 Henricus Erici Helelius
 5. 1662–1675 Carolus Petri Wallinus
 6. 1675–1690 Harald Vallerius
 7. 1690–1718 Christian Zellinger
 8. 1719–1727 Eric Burman
 9. 1727–1764 Heinrich Christoph Engelhardt
 10. 1764–1783 Nils Litzelius
 11. 1784–1786 Axel Eric Melin
 12. 1788–1790 Johan Lithzell
 13. 1790–1808 Lars Fredrik von Leijel
 14. 1808–1833 Johann Christian Friedrich Haeffner
 15. 1833–1848 Johan Erik Nordblom
 16. 1849–1880 Jacob Axel Josephson
 17. 1881–1909 Ivar Eggert Hedenblad
 18. 1909–1909 Wilhelm Stenhammar
 19. 1909–1910 Wilhelm Lundgren
 20. 1910–1939 Hugo Alfvén
 21. 1940–1960 Sven E. Svensson
 22. 1960–1961 Carl Godin, tillförordnad
 23. 1961–1965 Lars-Erik Larsson
 24. 1966–1967 Nils-Olof Berg, tillförordnad
 25. 1967–1989 Carl Rune Larsson
 26. 1989–1990 Sven Åke Landström, tillförordnad
 27. 1990–1999 Per Åke Andersson
 28. 1999–2002 Stefan Karpe (tillförordnad 1999)
 29. 2002– Stefan Karpe (ordinarie)

Lunds universitet

 1. 1748–1780 Friedrich Kraus
 2. 1781–1806 Christian Wenster d.y.
 3. 1806–1856 Emanuel Wenster
 4. 1858–1887 Wilhelm Gnosspelius
 5. 1887–1889 Carl Kempff (tf; kunde som utländsk medborgare inte bli ordinarie innehavare av tjänsten)
 6. 1889–1893 Wilhelm Heintze
 7. 1893–1897 Carl Kempff (tf, se ovan)
 8. 1897–1922 Alfred Berg
 9. 1923–1961 Gerhard Lundqvist
 10. 1961–1972 Sten-Åke Axelson
 11. 1972–1997 Johan Åkesson
 12. 1998–2003 Per Ohlsson
 13. 2004–2005 Mika Eichenholz
 14. 2005–2006 Glenn Mossop (tf)
 15. 2006– Patrik Andersson

Linköpings universitet

 1. 1993–2014 Hans Lundgren
 2. 2014–2023 Christina Hörnell
 3. 2023– Jakob Grubbström
 1. 2004–2008 Anna-Carin Strand, biträdande director musices
 2. 2009– Merete Ellegaard, biträdande director musices

Umeå universitet

 1. 2000– Tomas Pleje

Växjö universitet/Linnéuniversitetet

 1. 2000–2006 Svante Widén
 2. 2010–2011 Pia Bygdéus

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

 1. 2002–2018 Gunnar Julin
 2. 2018– Mats Janhagen

Örebro universitet

 1. 2003–2007 Solvieg Ågren
 2. 2008–2009 Martin Junstrand
 3. 2009–2011 Karin Oldgren
 4. 2020– Florian Benfer

Malmö universitet

 1. 2010– Daniel Hansson

Andra svenska directores musices

Se även

Källor

Noter

 1. ^ Richter, David (5 juni 2023). ”Hon blir Malmö Operas nya chef: "Det ska vara ett häftigt hus"”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/hon-blir-malmo-operas-nya-chef-det-ska-vara-ett-haftigt-hus. Läst 7 augusti 2023. 
 2. ^ Elisabet Wahrby. ”Klassisk gitarrist tar över taktpinnen”. liu.se. https://liu.se/nyhet/klassisk-gitarrist-tar-over-taktpinnen. Läst 30 november 2023. 
 3. ^ ”www.oru.se/Vårt universitet/Presentation/Universitetets årshögtid/Ansvariga/Tidigare ansvariga”. http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____32360.aspx. Läst 28 november 2008. 
 4. ^ ”Om kören”. Hjorthagens kammarkör. https://hjkk.se/valkommen/om-koren/. Läst 7 augusti 2023. 
 5. ^ ”Våra körutbildningar”. Örebro universitet. https://www.oru.se/institutioner/musikhogskolan/korutbildning/. Läst 7 augusti 2023. 
 6. ^ ”Florian Benfer”. Örebro universitet. https://www.oru.se/personal/florian_benfer. Läst 7 augusti 2023. 

Tryckta källor