Akademiker

Utseende flytta till sidofältet dölj
Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlarDocent
Examina på forskarnivåDoktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivåMasterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivåKandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärareProfessor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformerForskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformerRektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
HederstitlarHedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Akademiker, ett begrepp relaterat till akademi, har flera innebörder:

Akademiska titlar i Sverige

Man skiljer mellan akademiska tjänsteformer och akademiska titlar, som inte säger något om en persons anställningsform. Det försvåras av att samma titel kan vara både det ena och det andra. Det är till exempel möjligt att vara arbetslös professor.

Facklig organisering

Organiseringsgraden bland akademiker, i bemärkelsen yrkesarbetande med akademisk utbildning, är hög i Sverige. Ett stort antal akademiker är organiserade i Saco eller i något av TCO-förbunden, exempelvis Unionen, Vision eller ST. Akademiker med minst 180 högskolepoäng, eller har 150 högskolepoäng men säljer arbetskraft i en tjänsteform som vanligtvis erhålles av akademiker, kan bli medlemmar i Akademikernas a-kassa.

Källor

  1. ^ Akademiker i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
  2. ^ Kjellberg, Anders (2013) Union density and specialist/professional unions in Sweden Lund: Sociologiska institutionen
  3. ^ ”Stormens utveckling on acast” (på engelska). acast. Arkiverad från originalet den 28 april 2020. https://web.archive.org/web/20200428134210/https://play.acast.com/s/stormensutveckling. Läst 20 mars 2020. 
  4. ^ ”Stormens utveckling”. Poddtoppen. https://poddtoppen.se/podcast/1453101115/stormens-utveckling. Läst 20 mars 2020. 

Externa länkar